Till startsida
Webbkarta

Institutionen för kulturvetenskaper

Vid Institutionen för kulturvetenskaper bedriver vi forskning och undervisning kring kultur ur flera olika perspektiv. Här finns ämnen som hör till de estetiska vetenskaperna och som studerar olika kulturella delområden såsom konst och bild, musik och film, ”kultur” i en traditionell och snävare bemärkelse.

Här finns också ämnen där olika slags kulturyttringar sätts in ett bredare samhälleligt sammanhang. Kulturstudier, barn- och ungdomskultur, etnologi och genusvetenskap utgör några exempel.

Studentmagasinet Avant

Studenterna vid kandidatprogrammet Kultur driver det internetbaserade magasinet Avant.

Här hittar du det senaste numret

Student vid institutionen

Student vid institutionen

För dig som är student eller blivande student vid institutionen

Seminariescheman

Seminariescheman

Seminariescheman för Institutionens högre seminarier

Bli Humanist

Hur är livet som humanist och hur är det att bo i Göteborg?

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta